Pagoda

     Pagoda je označení pro buddhistickou věžovou stavbu, která se vyvinula z indické stúpy a je běžná ve východní a jihovýchodní Asii.
     Pagody jsou obvykle stavěny v rámci chrámových komplexů či v jejich blízkosti. Většina pagod plní náboženskou funkci.
     Termín pagoda může mít v různých zemích širší či ne zcela totožný význam: zatímco v Barmě či Thajsku může tento výraz často splývat s označením stúpa, ve Vietnamu se pagoda stala obecnějším pojmenováním pro chrámový buddhistický komplex. V Číně bývá výrazu užíváno i k označení taoistických svatyní podobného typu.Stříbrná pagoda, Phnom Penh/Kambodža