Seznam světového dědictví UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je organizace OSN (Francie - Paříž) pro vzdělání, vědu a kulturu. Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy druhé světové války a terorismu. V současnosti má UNESCO 195 členských států. Hlavním úkolem UNESCO je snaha o vymýcení chudoby a usilovat o udržení mezinárodního míru rozvojem vzdělávání, věd, kultury, komunikace a informací.

Světové dědictví

Pojmem světové dědictví se uznačují různé kulturní či přírodní památky po celém světě, které byly vybrány organizací UNESCO. Všechna vybráná místa jsou poté organizací dotovány a chráněny. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví jsou všechny státy spadající pod UNESCO zavázány ochranou těchto památek.

V červenci 2018 bylo na seznamu světového dědictví 1092 položek. Z toho 845 položek kulturního dědictví, 209 přírodního a 38 smíšeného ve 167 státech světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Já jsem jich z tohoto seznamu navštívil zatím 28.

Seznam světového dědictví

Protože je seznam vážně dlouhý rozdělil jsem jej do kotegorií podle kontinentů: