UNESCO

     UNESCO je organizace (Francie - Paříž), která vybírá nejrůznější kulturní čí přírodní památky celého světa a zařadí je do seznamu světového dědictví UNESCO. Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Všechny tyto památky jsou přísně chráněny a sponzorovány organizací. V červenci 2017 bylo na seznamu světového dědictví 1073 položek a už jen v ČR jich máme 12. Z toho 832 položek kulturního dědictví, 206 přírodního a 35 smíšeného ve 167 státech světa.

     Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy druhé světové války a terorismu. Hlavním úkolem UNESCO bylo usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům. Z tohoto seznamu jsem navštívil 28 památek.

Seznam světového dědictví UNESCO
Logo UNESCO