UNESCO - Afrika

Následující seznam světového dědictví UNESCO v Evropě je platný k datu 8. 7. 2017:

Legenda - Tuto památku jsem navštívil
*   - Přeshraniční památka
Vyhledej zemi:

Alžírsko

 • Al Qal'a v Beni Hammadu
  • Zbytky opevnění muslimského města z 11.-12. století.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/102
 • Djémila
  • Ruiny starého římského města.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/191
 • Údolí M'Zab
  • Údolí, v němž se dochovala řada opevněných měst z 11. století.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/188
 • Tassili n'Ajjer
  • Prehistorické skalní malby na náhorní planině Sahary.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/179
 • Timgad
  • Ruiny římského města.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/194
 • Tipasa
  • Archeologická lokalita s památkami na fénickou, římskou, raně křesťanskou i byzantskou kulturu.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/193
 • Kašbach
  • Kašbach je unikátní islámské město – medina. Kdysi střežilo obchodní cesty Kartága. Dnes převažují mešity a paláce v Osmanském stylu.
  • Rok připsání: 1992
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/565

Angola

 • Mbanza Kongo, pozůstatky hlavního města bývalého Konžského království
  • Původní africké stavby královského paláce, soudu v průběhu času doplňovány o stavby portugalských kolonistů.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1511

Benin

 • Královský palác v Abomey
  • Od poloviny 17. století Fonové vystavěli královské paláce, které jsou na seznamu UNESCO.
  • Rok připsání: 1985
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/323
 • Chráněná území W-Arly-Pendjari
  • Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/749

Botswana

 • Tsodilo
  • Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je přes 4500 skalních kreseb, které vypovídají o obyvatelstvu a změnách podnebí za posledních nejméně 100 000 let.
  • Rok připsání: 2001
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1021
 • Delta Okavanga
  • Jedinečný ekosystém pravidelně zaplavovaného území vnitrozemské delty řeky Okavango.
  • Rok připsání: 2014
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1432

Burkina Faso

 • Zříceniny v Loropéni
  • Kamenné zdi pevností, které byly vybudovány pro bezpečnost obchodních cest. Stáří přibližně 1000 let.
  • Rok připsání: 2009
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1225
 • Chráněná území W-Arly-Pendjari
  • Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/749

Čad

 • Jezera Ounianga
  • Osmnáct mezi sebou propojených jezer se slanou vodou uprostřed saharské pouště.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1400
 • Oblast Ennedi
  • Rozlehlé skalnaté území s unikátními skalními malbami a rytinami a specifickými podmínkami pro život fauny a flory.
  • Rok připsání: 2016
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1475

Egypt

 • Abú Mena
  • Zbytky raně křesťanského města a poutního místa.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/90
 • Théby s přilehlou nekropolí
  • Chrámy a pohřebiště města starého 5 000 let (Karnak a Luxor, Údolí králů).
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/87
 • Historická Káhira
  • Islámská část Káhiry patří mezi nejstarší islámská města, ve 14. století se stala centrem islámského světa.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/89
 • Memfida a její nekropole
  • Zříceniny města Memfis a jeho pohřebiště - pyramidy (Gíza, Abúsír, Sakkára). Ve starověku jeden ze sedmi divů světa.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/86
 • Núbijské památky
  • Památky od Abu Simbel až po Philae (Pilak) zahrnují pět skupin chrámů, které byly zachráněny před zaplavením vodami Asuánské přehrady.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/88
 • Klášter svaté Kateřiny
  • Ortodoxní klášter sv. Kateřiny stojí na úpatí hory Jabal Musa, která bývá považována za biblickou horu Sinaj, kde Mojžíš obdržel desky s Desaterem.
  • Rok připsání: 2002
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/954
 • Vádí Al-Hitan
  • Naleziště fosilních pozůstatků mořských savců.
  • Rok připsání: 2005
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1186

Eritrea

 • Asmara - modernistické město v Africe
  • Unikátní příklad ranného modernismu v architektuře a urbanismu na africkém kontinentu.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1550

Etiopie

 • Lalibela
  • Skalní chrámy ze 13. století.
  • Rok připsání: 1978
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/18
 • Simienské hory
  • Národní park na náhorní plošině, vzácná fauna.
  • Rok připsání: 1978
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/9
 • Fasil Ghebbi
  • Opevněné město – rezidence etiopských panovníků v 16.–17. století.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/19
 • Aksúm
  • Rozvaliny bývalého hlavního města království Aksúm.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/15
 • Dolní údolí řeky Awaš
  • Paleontologická naleziště v údolí Awaš.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/10
 • Dolní údolí řeky Omo
  • Údolí nálezů kosterních pozůstatků předků člověka.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/17
 • Tiya
  • Archeologické naleziště s vykopávkami staré etiopské kultury.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/12
 • Opevněné historické město Harar Jugol
  • Čtvrté nejsvětější město islámu. Uvnitř opevnění pocházejícího ze 13. až 16. stol. se nachází 82 mešit a řada dalších staveb, z nichž některé pocházejí již z 10. stol.
  • Rok připsání: 2006
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1189
 • Kulturní krajina Konso
  • Člověkem vybudované zemní terasy v regionu Etiopské vysočiny.
  • Rok připsání: 2007
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1333

Gabon

 • Lopé-Okanda, ekosystém a kulturní krajina
  • Rozhraní mezi hustým tropickým pralesem a savanou, skalní kresby z období od neolitu až po dobu železnou.
  • Rok připsání: 2007
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1147

Gambie

 • Kunta Kinteho ostrov
  • James Island na řece Gambie poskytuje svědectví o různých stránkách setkávání africké a evropské kultury od 15. do 20. století.
  • Rok připsání: 2003
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/761
 • Kamenné kruhy v Senegambii *
  • Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př.n.l. do 16. stol. n.l.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/35

Ghana

 • Pevnosti a hrady Ghany
  • Opevněné hrady z 15.–18. století podél ghanského pobřeží jsou zbytky portugalských obchodních center.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/34
 • Tradiční obydlí Ašantů
  • Zbytky 13 vesnic s tradičními stavbami.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/35

Guinea

 • Přírodní rezervace Mount Nimba *
  • Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/155

Jihoafrická republika

 • Naleziště hominidů: Sterkfontein, Swartkrans a Kromdraai
  • Početné krasové jeskyně a dutiny s bohatými nálezy ostatků pliocénních a pleistocénních homininů, svědčících o vývoji člověka za posledních 3,5 milionu let.
  • Rok připsání: 1999
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/915
 • Národní park iSimangaliso
  • Říční a mořské procesy vytvořily korálové útesy, písčité pláže, pobřežní duny, jezera a bažiny, rákosové a papyrusové mokřiny.
  • Rok připsání: 1999
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/914
 • Ostrov Robben Island
  • Ostrov Robben byl v různých dobách od 17. po 20. století využíván jako vězení, nemocnice pro společensky nepřijatelné skupiny lidí a jako vojenská základna.
  • Rok připsání: 1999
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/916
 • Maloti Drakensberg *
  • Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  • Rok připsání: 2000
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/985
 • Mapungubwe
  • Rozlehlá otevřená savana na soutoku řek Limpopo a Shashe, kde v letech 900 až 1300 vzkvétalo největší království v celé jižní Africe.
  • Rok připsání: 2003
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1099
 • Kapská květinová oblast
  • Jedno z nejbohatších území na výskyt rostlin na světě: jeho rozloha činí pouze 0,5 % rozlohy Afriky, ale nachází se zde 20 % její flóry.
  • Rok připsání: 2004
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1007
 • Kráter Vredefort
  • Největší známý meteoritický kráter cca 120 km jihovýchodně od Johannesburgu.
  • Rok připsání: 2005
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1162
 • Richtersveld – kulturní krajina s botanickými unikáty
  • Horská a pouštní krajina na severozápadu země obývaná po 2000 let nomádským kmenem Nama.
  • Rok připsání: 2007
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1265
 • Kulturní krajina ǂKhomani
  • Ve zdejší písečné krajině lze nalést důkazy o lidském osídlení oblasti již v době kamenné.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1545

Kamerun

 • Rezervace Dja
  • Jeden z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe.
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/407
 • Sangha Trinational *
  • Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1380

Kapverdy

 • Cidade Velha
  • Historické centrum pocházející z 15. století, ukázka evropské koloniální architektury.
  • Rok připsání: 2009
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1310

Keňa

 • Národní parky v okolí jezera Turkana
  • Nejslanější z velkých jezer Afriky. Tři národní parky jsou místem odpočinku pro tažné vodní ptáky, páří se zde nilští krokodýlové, hroši a mnoho druhů jedovatých hadů.
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/801
 • Národní park Mount Kenya
  • Vysokohorská rezervace okolo druhé nejvyšší hory Afriky Mount Kenya (5199 m).
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/800
 • Lamu
  • Nejstarší a nejlépe zachovaná svahilská osada ve východní Africe, která si dosud zachovává svůj tradiční styl života.
  • Rok připsání: 2001
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1055
 • Mijikenda Kaya Forests
  • Rok připsání: 2008
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1231/
 • Pevnost Fort Jesus
  • Pevnost vystavěná Portugalci na konci 16. století.
  • Rok připsání: 2011
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1295
 • Keňský jezerní systém ve Velké příkopové propadlině
  • Oblast obývají rozsáhlé populace savců včetně černého nosorožce, žirafy Rothschildovy a kudu většího.
  • Rok připsání: 2011
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1060

Kongo

 • Sangha Trinationalf *
  • Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1380

Konžská Demokratická republika

 • Národní park Virunga
  • Národní park, který zahrnuje bažiny, savany i lávová pole na svazích vulkánů.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/63
 • Národní park Kahuzi-Biega
  • V národnímu parku v oblasti tropického deštného lesa okolo dvou vyhaslých sopek žijí horské gorily.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: hhttp://whc.unesco.org/en/list/136
 • Národní park Garamba
  • Národní park zahrnuje savany a bažiny a chrání především velké savce.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/136
 • Národní park Salonga
  • Největší rezervace v tropických deštných lesích je přístupná pouze po vodě. Žije zde mnoho endemitických druhů fauny.
  • Rok připsání: 1984
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/280
 • Přírodní rezervace Okapi
  • Rezervace chránící faunu, zvláště ohrožené druhy primátů a ptáků. Žijí v ní Pygmejové.
  • Rok připsání: 1986
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/718

Lesotho

 • Maloti Drakensberg *
  • Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  • Rok připsání: 2000
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/985

Libye

Madagaskar

 • Tsingy de Bemaraha
  • Přísná přírodní rezervace obsahuje krasovou oblast a mangrovníkové bažiny.
  • Rok připsání: 1990
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/494
 • Královská hora Ambohimanga
  • 500 let staré královské město, pohřebiště a komplex posvátných míst.
  • Rok připsání: 2001
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/950
 • Deštné pralesy Atsinanana
  • Šest národních parků, které chrání pralesy důležité pro uchování endemitických druhů madagaskarské fauny a flory.
  • Rok připsání: 2007
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1257

Malawi

Mali

 • Djenné
  • Město staré přes 2 000 let, středisko obchodu a jedno z duchovních center islámu.
  • Rok připsání: 1988
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/116
 • Timbuktu
  • Duchovní centrum šíření islámu, má řadu islámských památek.
  • Rok připsání: 1988
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/119
 • Země Dogonů a Útes Bandiagara
  • Útesy a stavební památky na nich postavené.
  • Rok připsání: 1989
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/516
 • Hrobka Askia
  • 17 metrů vysokou pyramidovou stavbu vystavěl r. 1495 Askia Mohamed, vládce říše Songhaj, v jejím hlavním městě Gao.
  • Rok připsání: 2004
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1139

Maroko

 • Medína ve Fesu
  • Medina - opevněné staré město, dnes část Fásu. Dodnes významné kulturní centrum.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/170
 • Medína v Marrákéši
  • Medina, město založené v 11. století, významné středověké architektonické památky.
  • Rok připsání: 1985
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/331
 • Ksar Ait Ben Haddou
  • Opevněná obytná sídla z hlíny představují tradiční bydlení v pouštních oblastech.
  • Rok připsání: 1987
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/444
 • Historické město Meknes
  • Město z 11. století je příkladem míšení islámských a evropských vlivů.
  • Rok připsání: 1996
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/793
 • Archeologická lokalita Volubilis
  • Kdysi hlavní město Mauritánie, založené ve 3. století před n.l. se stalo významnou římskou provincií.
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/836
 • Medína v Tetuánu
  • Od 8. století hlavní kontaktní místo mezi Marokem a Andalusií.
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1997
 • Medína v Essaouira (dříve Mogador)
  • Opevněné město z konce 18. stol. postavené podle soudobé evropské vojenské architektury.
  • Rok připsání: 2001
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/753
 • Portugalské město Mazagan (Al-Džadída)
  • Opevněná kolonie na atlantském pobřeží z počátku 16. stol. Jedna z prvních osad, kterou založili Portugalci v západní Africe na trase do Indie.
  • Rok připsání: 2004
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1058
 • Rabat – moderní metropole a historické město
  • Město na pobřeží Atlantiku s prvky západní architektury a tradiční islámské.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1401

Mauretánie

 • Národní park Banc d'Arguin
  • Národní park na atlantském pobřeží zahrnuje písečné duny, pobřežní bažiny a pobřežní vody.
  • Rok připsání: 1989
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/506
 • Ouadane, Chinguetti, Tichitt a Oualata
  • Města z 11. a 12. stol. byla obchodními a náboženskými středisky pro karavany.
  • Rok připsání: 1996
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/750

Mauricius

 • Aapravasi Ghat
  • Ubytovny indických sezónních dělníků, kterými britská vláda nahradila otrockou práci. V letech 1834 až 1920 jimi prošlo téměř půl milionu lidí.
  • Rok připsání: 2006
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1227
 • Le Morne
  • Rok připsání: 2008
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1259/

Mozambik

 • Mozambik
  • Opevněné město na stejnojmenném ostrově bývalo obchodním střediskem Portugalců.
  • Rok připsání: 1991
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/599

Namibie

Niger

 • Přírodní rezervace Aïr a Ténéré
  • Dvě přírodní rezervace, které jsou největším chráněným územím v Africe.
  • Rok připsání: 1991
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/573
 • Chráněná území W-Arly-Pendjari
  • Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  • Rok připsání: 2017
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/749
 • Historické centrum města Agadez
  • Vstupní brána do saharské pouště, historické město z 15. a 16. století.
  • Rok připsání: 2013
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1268

Nigérie

 • Sukur
  • V krajině Sukur se kromě paláce Hidi nacházejí terasovitá pole, jejich posvátné symboly a četné pozůstatky kdysi vzkvétajícího železářského průmyslu.
  • Rok připsání: 1999
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/938
 • Posvátný háj Osun-Osogbo
  • Posvátný háj s patheonem kmene Yuruba.
  • Rok připsání: 2005
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1118

Pobřeží slonoviny

 • Přírodní rezervace Mount Nimba *
  • Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/155
 • Národní park Taï
  • Národní park se zbytky původního tropického lesa, chrání ohrožené druhy savců.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/195
 • Národní park Comoé
  • Národní park zahrnující savany a deštné lesy.
  • Rok připsání: 1983
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/227
 • Historické město Grand Bassam
  • První hlavní město Pobřeží slonoviny s koloniální architekturou z přelomu 19. a 20. století.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1322

Senegal

 • Gorée
  • Ostrov, který byl v 15.–19. století největším trhem s otroky na africkém pobřeží.
  • Rok připsání: 1978
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/26
 • Djoudj
  • Ptačí rezervace v deltě řeky Senegal.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/25
 • Národní park Niokolo-Koba
  • Národní park kolem břehů řeky Gambia chrání bohatou faunu.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/153
 • Saint-Louis
  • Ostrov na kterém se nachází město, které v letech 1872–1957 bývalo hlavním městem Senegalu. Významné je pro svůj pravidelný územní plán, systém nábřeží a charakteristické koloniální architektury.
  • Rok připsání: 2000
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/956
 • Kamenné kruhy v Senegambii *
  • Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př.n.l. do 16. stol. n.l.
  • Rok připsání: 2006
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1226
 • Delta řeky Saloum
  • Zdejší krajina a příroda je ovlivňována člověkem již více jak 2000 let.
  • Rok připsání: 2011
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1359
 • Kraj Bassari, kulturní krajina Bassari, Bedik a Fula
  • Zdejší kulturní krajina vznikala působením člověka od 11. století, ukazuje symbiotické sžití člověka s okolní krajinou.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1407

Seychely

 • Aldabra
  • Atol tvořený čtyřmi velkými korálovými ostrovy, v němž žije želva obrovská.
  • Rok připsání: 1992
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/185
 • Vallée de Mai
  • Přírodní rezervace na ostrově Praslin chrání původní přirozený palmový háj.
  • Rok připsání: 1983
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/261

Středoafrická republika

 • Národní park Manovo-Gounda Saint Floris
  • Národní park v oblasti savan a bažin.
  • Rok připsání: 1988
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/475
 • Sangha Trinational *
  • Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  • Rok připsání: 2012
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1380

Súdán

 • Gebel Barkal a vykopávky v regionu Napatan
  • Archeologická naleziště v oblasti Nilu kultur Napatan (900-270 př.n.l.) a Meroitic (270 př. n. l. až 350 n.l.).
  • Rok připsání: 2003
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1073
 • Archeologické lokality na ostrově Meroe
  • Archeologická naleziště v oblasti Nilu z období království Kuš (8. století před naším letopočtem až 4. století našeho letopočtu).
  • Rok připsání: 2011
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1336
 • Mořské národní parky Sanganeb a Dungonab Bay – Mukkawar Island
  • Dvě oddělené lokality zahrnující korálové útesy s pestrou vodní faunou a florou.
  • Rok připsání: 2016
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/262

Tanzánie

 • Ngorongoro
  • Zde byly nalezeny pozůstatky předchůdce dnešního člověka, homo habilis.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/39
 • Kilwa Kisiwani a Songo Mnara
  • Na ostrovech se nacházejí zbytky starých východoafrických přístavů z 13.až16. století.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/144
 • Serengeti
  • Národní park na savanách.
  • Rok připsání: 1981
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/156
 • Selousova rezervace
  • Rezervace zvěře, území téměř nedotčené člověkem.
  • Rok připsání: 1982
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/199
 • Národní park Kilimandžáro
  • Národní park v okolí hory Kilimandžáro.
  • Rok připsání: 1987
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/403
 • Zanzibar
  • Svahilský obchodní přístav ve východní Africe. Řada zachovalých budov nese prvky africké, arabské, indické i evropské kultury.
  • Rok připsání: 2000
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/173
 • Skalní malby v Kondoa
  • Skalní malby v této oblasti vznikaly v průběhu dvou tisíciletí.
  • Rok připsání: 2006
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1183

Togo

 • Koutammakou
  • V oblasti žije kmen Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga.
  • Rok připsání: 2004
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1140

Tunisko

 • Amfiteátr v El-Džemu
  • Největší římský amfiteátr na území afrického kontinentu.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/38
 • Kartágo
  • Vykopávky fénického města, které nechali vypálit Římané.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/37
 • Medína v Tunisu
  • Arabské středověké město, které patří k nejzachovalejším na světě.
  • Rok připsání: 1979
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/36
 • Národní park Ichkeul
  • Národní park se stejnojmenným jezerem a mnoha mokřady je domovem rozmanité fauny a flóry.
  • Rok připsání: 1980
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/8
 • Punské město Kerkouane a jeho nekropole
  • Archeologické vykopávky jednoho z nejvýznamnějších kartáginských měst.
  • Rok připsání: 1985
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/332
 • Kairouan
  • Čtvrté nejposvátnější místo islámu a centrum vzdělanosti tohoto náboženství.
  • Rok připsání: 1988
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/499
 • Medína v Sousse
  • Arabské historické město v Sousse s kasbou.
  • Rok připsání: 1988
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/498
 • Dougga
  • Ruiny antického města na ploše 65 hektarů.
  • Rok připsání: 1997
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/794

Uganda

 • Národní park Bwindi
  • Národní park na hranici savan a lesů.
  • Rok připsání: 1994
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/682
 • Národní park Ruwenzori
  • Vysokohorský národní park s ledovci a jezery.
  • Rok připsání: 1994
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/684
 • Hrobky bugandských králů v Kasubi
  • Palác z roku 1882, ze kterého se v roce 1884 stalo pohřebiště. V hlavní budově Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů jako je dřevo, rákos či spletené větve pomazané hlínou.
  • Rok připsání: 2001
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/1022

Zambie

 • Viktoriiny vodopády *
  • Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  • Rok připsání: 1989
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/509

Zimbabwe

 • Mana Pools, Sapi, Chewore
  • Národní parky a přírodní rezervace na březích řeky Zambezi.
  • Rok připsání: 1984
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/302
 • Great Zimbabwe
  • Národní památník, ruiny města z 11.–15. století.
  • Rok připsání: 1986
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/364
 • Khami
  • Národní památník, ruiny starého města, pozůstatky kultury, která kvetla v 16. století.
  • Rok připsání: 1986
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/365
 • Viktoriiny vodopády *
  • Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  • Rok připsání: 1989
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/509
 • Pahorky Matobo
  • Bohaté archeologické nálezy a skalní malby poskytují obraz o životě pravěkých komunit.
  • Rok připsání: 2003
  • Oficiální odkaz: http://whc.unesco.org/en/list/306