Jiří Hanzelka

Jiří Hanzelka
© fotografie z webu Zlínská literární tržnice

Ing. Jiří Hanzelka (* 24. prosince 1920 - † 15. února 2003) byl český cestovatel a spisovatel.

Narodil se na kopci Kotouč u Štramberka, v domě, který patřil správě vápencových lomů. Ve věku tří let se s rodiči přestěhoval do Kopřivnice, kde jeho otec pracoval v automobilce TATRA jako dělník ve vývojovém oddělení. V letech 1925 až 1930 bydleli v Bratislavě, poté se přestěhovali do Prahy.

Vystudoval obchodní akademii a po maturitě (1938) začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože ale na začátku druhé světové války došlo k uzavření českých vysokých škol, mohl ji ukončit až v r. 1946. Mezitím byl nasazen na zemědělské práce do Zhoře u Tábora, kde při úrazu na statku přišel o prst. Na škole studoval s Miroslavem Zikmundem, který byl jeho partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih.

V letech 1947 - 1950 podnikl spolu s Miroslavem Zikmundem cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Objeli celou severní, východní a jižní Afriku a Jižní Ameriku. Celou tuto výpravu jeli vozem TATRA 87.

Po návratu do Československa se roku 1954 oženil a později se mu narodily dvě děti, syn Jiří a dcera Hana. Roku 1958 věnoval svůj dům v Gottwaldově tomuto městu s podmínkou, že v něm budou zřízeny dětské jesle.

Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli Hanzelka a Zikmund ve dvou vozech TATRA 805 v letech 1959 - 1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii.

Krátce po návratu zemřela na rakovinu jeho žena. Jako přesvědčený sociální demokrat a v naději, že komunistické straně se může zdařit reforma politického systému, roku 1963 vstoupil do KSČ. Jako člen KSČ i v roce 1968 stál na straně tzv. reformních komunistů, účastnil se aktivně protestních akcí na podporu Pražského jara a stal se jednou ze známých symbolických postav tohoto protestu. Proto mu bylo v roce 1969 znemožněno dále publikovat a účastnit se veřejného života. Po dlouhou dobu nesměl Jiří Hanzelka ani dostat oficiální zaměstnání, tím spíše, že v roce 1977 podepsal Chartu 77. První zaměstnání dostal až roku 1983.

O čtyři roky později se přestěhoval do Sedla u Jindřichova Hradce. Jiří Hanzelka je pohřben na hřbitově sv. Jiljí v třeboňském parku u Domanína.