Miloslav Stingl

Miloslav Stingl
© autor fotografie je David Sedlecký

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl (* 19. prosince 1930) je český cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky v četných knihách. Je čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú.

Narodil se v Bílině, dlouhý čas žil v Karlových Varech, které považuje za svůj domov, a od roku 1980 žije v Praze. Pracoval v Akademii věd, kde odpovídal za výzkum mimoevropských národů, jejich kultur a umění. Po celý život konal Miroslav Stingl rozsáhlé cesty a expedice, během nichž navštívil 151 zemí na všech kontinentech. Jeho hlavní zájem patří obyvatelům navštívených zemí, například Mayům, Polynésanům, australským Aborigenům, Inuitům (Eskymákům) atd. Stingl dokáže komunikovat nebo se částečně domluví 17 jazyky. Asi nejexotičtější z nich je jazyk papuánského kmene Kumů.

Během svých cest strávil v zahraničí 19 roků. Při svých pobytech působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech, např. v R. I. S. M. v New Yorku. Zároveň díky této činnosti byl přijat i do Société des Américanistes při UNESCO v Paříži a rovněž do Société des Océanistes při UNESCO.

S příslušníky řady domorodých, zejména indiánských a tichomořských etnik, se Miloslav Stingl mimořádně úzce sblížil. Jeden indiánský kmen ho dokonce zvolil svým náčelníkem. Stinglovo indiánské jméno zní Okima – v překladu „Ten, který vede“.

Od nejranějšího mládí se věnuje literatuře. Ve své spisovatelské činnosti využívá i poznatků získaných při svých zahraničních cestách a při své vědecké činnosti. Napsal 41 knih, které vyšly ve 239 vydáních. Je tak dlouhodobě jedním z vůbec nejpřekládanějších a v cizině také vydávaných českých spisovatelů.

Při svých cestách pořizuje rozsáhlé obrazové – filmové záznamy. Celkem bylo takto pořízeno 510 hodin obrazového materiálu. Z jeho části například připravila německá veřejnoprávní televize 33dílný televizní seriál nazvaný „Kolem světa s Miloslavem Stinglem“ (v České republice ho převzala a vysílala ČT 1 a ČT 2). Pro Slovenskou televizi připravil seriál o Indiánech, nazvaný „Předkové a potomci Vinetua“, atd. Větší část Stinglových obrazových materiálů však nebyla dosud použita a je uložena v sejfech. Stingl také před 30 lety moderoval cestopisný cyklus Československé televize nazvaný Klub cestovatelů.

Připravoval také četné pořady pro rozhlas i mnoho článků pro různé noviny a časopisy. Byl předsedou redakční rady měsíčníku „Latinská Amerika“, který spolu s několika přáteli v roce 1965 založil. Napsal několik povídek a filmových scénářů pro celovečerní filmy. V Latinské Americe napsal např. španělsky knihu "Nicaragua" nebo zpracoval dílo "Náboženství jihoamerických Indiánů Mapuche". Pro Český rozhlas připravil celou řadu děl. Dále napsal řadu dlouhých rozhlasových pořadů. Napsal rovněž hodně pohádek.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo politického hnutí.