Miroslav Zikmund

Miroslav Zikmund
© autor fotografie je Kateřina Sulovská

Miroslav Zikmund (* 14. února 1919, v Plzni) je český cestovatel a spisovatel. Jeho otec byl zaměstnancem Československých drah, a proto si již od dětství vypěstoval lásku k cestování. Díky zvláštní jízdence, které podnik uděloval pro rodinné příslušníky, projel většinu území tehdejší první československé republiky (byl dokonce i na Podkarpatské Rusi).

Po maturitě na Reálném gymnáziu v Plzni (1938) začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože na počátku druhé světové války došlo k uzavření českých vysokých škol, mohl ji ukončit až v roce 1946. V průběhu války tedy pracoval jako pomocník v kanceláři a získal si tím značnou praxi. Kromě toho se ve volném čase dále vzdělával v ruštině, francouzštině, angličtině a klasické arabštině. Na škole se seznámil s Jiřím Hanzelkou, který byl později jeho partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih.

V letech 1947 - 1950 podnikl spolu s Jiřím Hanzelkou cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Objeli celou severní, východní a jižní Afriku a Jižní Ameriku. Celou tuto výpravu jeli vozem TATRA 87. Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Udělali na ní i velké množství fotografií a natočili množství videí.

V roce 1953 se oženil s operní pěvkyní a sólistkou Národního divadla Evou Zikmundovou, se kterou má syna Miroslava. Během své druhé cesty byl ovšem donucen se se svou ženou rozvést.

Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli Zikmund a Hanzelka ve dvou upravených nákladních vozech TATRA 805 v letech 1959 - 1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii.

V roce 1968 se postavil na stranu tzv. „reformních komunistů“, proto mu bylo v roce 1969 znemožněno dále publikovat a účastnit se veřejného života. Od roku 1992 je Miroslav Zikmund čestným členem prestižního Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE v Prosiměřicích. Spolupracuje na scénářích, vystavuje originální doposud nepublikované fotografie, poskytuje rozhovory pro rozhlas, tisk, televizi, lektoruje knihy.

V roce 1992 navštívil Austrálii a Nový Zéland, v roce 1994 jihovýchodní Asii a v dalších létech znovu Austrálii, Izrael, Egypt, Maroko, Španělsko, Maledivy a Srí Lanku.

Již dlouhou dobu žije ve Zlíně a v roce 2014 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve stejném roce dne 28. října mu český prezident Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

Téměř celé dílo Miroslava Zikmunda vzniklo ve spolupráci s Jiřím Hanzelkou a týká se převážně jejich cest. Jejich cestopisné reportáže podrobně seznamují čtenáře s mimoevropskými zeměmi, které autoři navštívili. Napsali celou řadu cestopisů, které vyšly v mnohamilionovém nákladu v několika desítkách jazyků.